O škole

     Naša škola je plne organizovanou školou, teda nachádzajú sa v nej ročníky od prvého až po deviaty. Škola prešla veľkou rekonštrukciou v roku 2010-2011, kde okrem zateplenia, novej oranžovo-žltej fasády, prešli maľbou aj vnútorné priestory školy.


    

    

        škola pred rekonštrukciou                          


     Škola je vybavená telocvičňou, novou posilňovňou, novým multifunkčným ihriskom, počítačovými učebnami, interaktívnymi učebňami a odbornými učebňami, napríklad prírodopisná učebňa, jazykové laboratórium, anglická trieda a podobne. V škole pôsobia aj dva školské kluby, ktoré navštevujú prevažne žiaci 1-4 ročníka v počte 48. Žiakom je k dispozícii aj vynovená školská jedáleň, v ktorej sa okrem obedov podáva aj mliečna desiata.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net