História školy

Kde kaštieľ stál, škola stojí.

Dávno, dávno tam, kde ľudia žili v biede, kde zurčal čistý potôčik, pri ktorom bol veľký mlyn, tam kde pod dozorom drábov ľudia pracovali od svitu do mrku, kde vychovávali svoje deti v potu tvare, žil gróf, Zichy sa volal. Na malom vŕšku mal postavený nádherný kaštieľ.

starý kastel
Gróf Zichy, ktorému patrila celá Haniska, bol zlý človek. Zmysel života nachádzal v kartách, pijatike a iných panských vrtochoch. Pravým opakom bola jeho slepá žena Alžbeta. Mala veľmi dobré srdce. Proti manželovej vôli obdarúvala chudobné deti a pocestných. Mala zriadenú aj kuchyňu pre chudobných.

Náhle umrel zlý gróf, umrela aj dobrá grófka. Celá rodina Zichyovcov je pochovaná v škripke pod kostolom. Kaštieľ nahryzol zub času. Bol búraný a na jeho mieste postavená veľká škola. Koľko žiakov a koľko učiteľov sa tu vystriedalo. Koľkí žiaci tejto školy to v živote "niekam" dotiahli. Tam. kde boli nádherné koberce, obrazy, veľké siene a izby, tam, kde kaštieľ stál, škola stojí. Tam. kde gróf sa oddával svojím radovánkam, tam, kde grófka pomáhala chudobným, tam kde kaštieľ stál, škola stojí. Tam sa spriadajú životné osudy chlapcov a dievčat.

Zaznelo prvé zvonenie.

Základná deväťročná škola bola slávnostne daná do užívania 1. septembra 1971. Kolaudácia školy bola 31. augusta 1971.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili rodičia, učitelia, žiaci a všetci zamestnanci školy. Prvé zvonenie privolalo zvedavý, štebotavý drobizg, ktorý si hľadal svoje miesto v nových triedach. Tu pod vedením skúsených pedagógov začínal odhaľovať tajomstvá ukryté v knihách.

Vyučovať sa začalo v 19-tich triedach. Prvým riaditeľom školy bol Ján Krejčí a zástupkyňou Božena Štefanková. Na škole pôsobilo 25 učiteľov. Aktívnu činnosť vyvíjalo aj ZRPŠ.

Žiaci za výdatnej pomoci rodičov odpracovali veľa brigádnických hodín pri výstavbe a úprave okolia školy. Dňa 30. decembra 1971 začali žiaci školy cvičiť v novej telocvični. 29. októbra 1992 bola ukončená plynofikácia školy. Areál školy obklopoval prírodný park listnatých stromov, športový areál s bežeckou dráhou, futbalové a hádzanárske ihrisko.

V súčasnosti sa v objekte školy nachádza aj altánok, ktorý sa využíva na výuku v letných mesiacoch. Celý komplex jednoposchodovej budovy tvoria: Budova školy

 • Vyučovací pavilón
 • Telocvičňa
 • Prírodovedná špeciálna učebňa 
 • 2 počítačové učebne s internetom
 • Drevo dielňa
 • Kovo dielňa
 • Cvičná kuchynka pre žiakov
 • Spoločenská miestnosť
 • Jazyková učebňa
 • 2 interaktívne učebne
 • 2 oddelenia ŠKD
 • Mini ZOO

Aj toto je príležitosťou zastaviť aspoň na chvíľku koleso dejín, obzrieť sa späť a zhodnotiť našu prácu pri výchove mladej generácie. Za tie roky už mnoho žiakov prešlo bránou tejto školy. Mnohí úspešne pokračovali v štúdiu na stredných a vysokých školách. Uzatvárať všestranne sa rozvíjajúcu osobnosť, formou myslenia a cítenia mladých ľudí bude zmyslom nášho výchovného úsilia i v ďalších rokoch.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net