Pedagogickí zamestnanci

Pedagogický zbor: 

Mgr. Helena Borufková , riaditeľka školy
Mgr. Jana Schmotzerová, zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Iveta Tomková, triedna učiteľka 1.A triedy
Mgr. Eva Skvašíková, triedna učiteľka 1.B triedy
Mgr. Henrieta Smolková, triedna učiteľka 2. ročníka
Mgr. Zuzana Gavulová, tredna učiteľka 3.A triedy
Mgr. Martina Vodilková triedna učiteľka 3.B triedy
Mgr. Lívia Sajková, triedna učiteľka 4.A triedy
Mgr. Ľubomíra Gromová, triedna učiteľka 4.B triedy
Mgr. Eva Uhálová, triedna učiteľka 5. ročníka
Mgr. Barbora Sedláková, triedna učiteľka 6. ročníka
Mgr. Ľubomíra Kolková, triedna učiteľka 7. ročníka
Mgr. Juraj Kudláč, triedny učiteľ 8. ročníka
PaedDr. Martina Austová, triedna učiteľka 9. ročníka
Ing. Gejza Varga, triedny učiteľ špecializovanej triedy
Mgr. Františka Farkašová, triedna učiteľka špeciálnej triedy

Mgr. Daša Palenčárová, učiteľka 
Mgr. Ivana Laššáková, katechétka
Ing. Jana Beliová, učiteľka
Mgr. Anna Tkáčová, PhD. učiteľka

Mgr. Lenka Tóthová, psychológ
PaedDr. Róbert Bayer, asistent učiteľa
Mgr. Marianna Šamková, asistentka učiteľa
Mgr. Jaroslav Gorej, sociálny pedagóg
Mgr. Adam Demčák, asistent učiteľa


Vychovávatelia:
Marcel Majoroš
Alena Stašáková
Dominika Berešová
Mgr. Lenka Šemnická

Výchovný poradca: PaedDr. Martina Austová
Predseda ZO OZ : Alena Stašáková
Podpredseda ZO OZ: Marcela Kisová
Pracovníčka PaM : Henrieta Džubárová
Predseda školskej rady : Mgr. Ľubomíra Gromová
Podpredseda školskej rady: Mgr. Zuzana Gavulová

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net