Projekt ,,Škola otvorená všetkým"

Prečítané: 3426x
Naša škola sa od februára zapojí do nového projektu pod názvom ,,Škola otvorená všetkým". Projektový zámer „Škola otvorená všetkým“ je určený pre materské školy a základné školy. Integrujúcim prvkom projektu medzi materskými školami a základnými školami je vytvorenie spoločných tímov na podporu implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania pozostávajúce z pedagogických zamestnancov (vrátane pedagogických asistentov) a odborných zamestnancov (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a odborný zamestnanec centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie).

Na ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH sa projekt plánuje sústrediť na zavedenie celodenného výchovného systému so zameraním na prípravu žiakov na vyučovanie, podporu zlepšenia komunikácie a spolupráce s rodičmi detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (marginalizovaných komunít), zlepšenia informovanosti o potrebách ich detí v nadväznosti na ciele edukácie v základnej škole.

Komentáre

Musíte sa prihlásiť alebo zaregistrovať pre vloženie komentára.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net