Organizácia dňa v ŠKD

Prečítané: 6155x

ORGANIZÁCIA DŇA V ŠKD

 

 11.30 – 12.30   príchod žiakov, hygienická príprava, obed

12.30 – 13.30   relaxačné a oddychové cvičenie

13.30 – 14.30   záujmová činnosť

14.30 – 14.45   olovrant

14.45 – 15.30   príprava na vyučovanie

15.30 – 16.30   rekreačná činnosť – pobyty detí vonku, loptové hry, spoločenské hry     

 

 

Rozvrh týždennej činnosti:

 

  • Spoločenskovedný a prírodovedno-environmentálny pondelok – zásady slušného správania sa, hygiena, vitamíny, čistota
  • Pracovno-technický utorok – pracovná výchova
  • Veselá streda – esteticko-výchovná činnosť - hudobná výchova
  • Farebný štvrtok – esteticko-výchovná činnosť - výtvarná výchova
  • Bláznivý piatok – športová činnosť

 

 

 

 

 

 

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net