Poslanie školského klubu detí

Prečítané: 5104x

Poslanie školského klubu detí

               

              Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí a má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.

Náš školský klub ponúka:

  • bezpečný a priateľský priestor,
  • otvorenosť a toleranciu,
  • nestresujúce, estetické prostredie,
  • rozmanitý program,
  • aktivity rozvíjajúce kreativitu,
  • činnosti podporujúce tímovú prácu,
  • podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.

 

     Školský klub sa usiluje o výchovu harmonicky rozvinutého človeka. Formou cielenej motivácie sa snaží zapojiť deti do všetkých činností. Vyšším poslaním je vytváranie návykov na účelné trávenie voľného času.

Činnosti ŠKD sú členené na:

  • odpočinkové,
  • rekreačné
  • záujmové

Nedá sa medzi nimi jednoznačne viesť hranica, sú združované do blokov.

 

     Súčasťou ŠKD je aj príprava na vyučovanie, uskutočňovaná väčšinou formou didaktických hier  a práce s encyklopédiami, časopismi alebo začleneným  do iných väčšinou záujmových činností.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net