Školský parlament

Prečítané: 5565x

Zasadnutie škol...
Zasadnutie školského parlamentu Zasadnutie školského parlamentu
Zasadnutie škol...
Zasadnutie školského parlamentu Zasadnutie školského parlamentu
Zasadnutie škol...
Zasadnutie školského parlamentu Zasadnutie školského parlamentu
Zasadnutie škol...
Zasadnutie školského parlamentu Zasadnutie školského parlamentu


ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

Žiacka školská rada, resp. školský parlament zasadal 7. septembra 2012. Na svojom zasadnutí sa členovia školského parlamentu oboznámili so štatútom žiackeho parlamentu, predstavili sme si jednotlivých zástupcov tried, zvolili sme si predsedu, podpredsedu a tajomníka, oboznámili sme sa s plánom žiackeho školského parlamentu na školský rok 2012/2013.

Voľby školského parlamentu:

PREDSEDA: Ján Jaščišák

PODPREDSEDA: Tibor Nagy

TAJOMNÍK: Nikola Nátherová


V mesiaci október sme odsúhlasili hymnu školy a maskota školského parlamentu. Zúčastnili sme sa Halloweenského turnaja (viď fotogalériu) a zhodnotili sme akciu pod názvom Mliečny deň (viď fotogalériu).

HYMNA ŠKOLY

1. Škola je naša v Haniske
   nová je vďaka jednotke
   tomu nášmu starostovi.
   Počítače tie už my máme
   dokonca v štyroch učebniach
   projekty si na nich robíme.

R. V pohode učiteľky sú,
   dokonca i náš učiteľ,
   rodičia sa nesťažujú
   so školníkom je hej.
   Tak všetci nonstop, sme v škole nonstop
   makáme nonstop
   sme takí perfektní.
   Nonstop v jedálni nonstop
   papáme všetci
   vo dne i v noci.

2. Posilňovňa tá je perfektná
   cvičí v nej aj riaditeľka,
   pás, činky, tradične bicykel?
   Multifunkčné i to je naše
   volejbal, futbal či koše
   to je tá naša školička.

V mesiaci november sme pripravili reláciu k Medzinárodnému dňu študenstva, vyhodnotili sme maliara školy za mesiac október a v súčasnosti prebieha na škole akcia v rámci Svetového dňa pozdravov pod názvom ,,Hráme na želanie". Pripravujeme Mikuláša a Vianočnú akadémiu.

V mesiaci december sme pripravili dve veľké akcie a to Mikuláša a Vianočnú akadémiu. Zároveň jednotlivé triedy si pripravili vianočnú výzdobu, skrášlili sa chodby školy. Školský parlament vyhlásil akciu pre všetkých žiakov, ktorí majú doma funkčné, ale už nepotrebné hračky, aby ich podarovali deťom v detských domovoch, resp. škôlkach. Hračky je možné priniesť do 15. januára 2013.

V mesiaci január sme pomohli so zápisom prvákov do školy.

V mesiaci február sme urobili valentínske nástenky a srdiečka.

V mesiaci marec sme si pripomenuli Svetový deň vody. V tomto mesiaci sme sa sústredili hlavne na akciu ,,Deň učiteľov", kde si žiaci pripravili na učiteľov básničky. Zaspievali sme aj vlastnú pieseň na známu pesničku ,,A od Prešova, kde za slová, konkrétne šité na učiteľov, vďačíme nášmu pánu školníkovi.

V mesiaci apríl sme vyshlásili výtvarnú súťaž Deň zeme, zapojili sme sa do akcie Deň narcisov. Najočakávanejšou akciou v tomto mesiaci bola Noc v škole, počas ktorej žiaci súťažili, zúčastnili sa nočného pochodu obcou, tancovali až do rána, niektorí ani oka nezažmúrili.

V mesiaci máj už tradične sme urobili akadémiu ku dňu matiek. Posledný týždeň mesiaca sa niesol v duchu farebného dňa, kde sa celá škola zladila do modro-zelenej kombinácie. V závere mesiaca sme v predstihu oslávili Deň detí spolu s hasičmi, záchranármi, policajtmi.

V mesiaci jún sme vyhodnotili zber vrchnákov a zhodnotili sme celoročnú prácu školského parlamentu.ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
Aj v tomto školskom roku práca žiackeho parlamentu pokračovala a prebehla v nasledovných mesiacoch takto:

V mesiaci september sme si zvolili nového predsedu, podpredsedu a tajomníka. Zároveň sme prvýkrát vytvorili tzv. bodovaciu komisiu, ktorá bude bodovať v niektorých mesiacoch naše triedy.

PREDSEDA: Nikola Nátherová

PODPREDSEDA: Katarína Vargová

TAJOMNÍK: Peter Jenčár

BODOVACIA KOMISIA: Barbora Starších, Rebeka Gažová, Katka Kačmáriková, Sofia Bittóová


V októbri sme mali veľa práce hlavne pri návšteve partnerov v rámci projektu Comenius z cudzích krajín, ktorým sme sa venovali.

V novembri sme bodovali triedy s najkrajšou jesennou tématikou.

V decembri sme naopak bodovali triedy s najkrajšou vianočnou tematikou, hrali sme pesničky na želanie počas celého týždňa, uskutočnili sme Mikuláša a Vianočnú akadémiu.

V januári sme si pripravili reláciu pod názvom Medzinárodný deň bez internetu.

Vo februári sme pripravili Valentínsku poštu a Noc v škole spojenú s karnevalom. V závere akcie sme hľadali poklad v úplnej tme.

V marci sme si rozdali dotazník týkajúci sa vzťahov v triede a triedneho kolektívu. Nezabudli sme ani na Deň učiteľov, kde sme si pripravili jednotlivé výroky, ktoré používajú najčastejšie učitelia na hodinách, zaspievali sme už tradičnú pesničku na známu pieseň A od Prešova. Naši najmenší prváci predniesli básničku učiteľom. Slová piesne ale aj prváckej básne zložil pán školník.

V mesiaci apríl sme sa zapojili do obecnej brigády. Vyhodnotili sme najkrajšiu triedu s veľkonočnou tematikou. Zúčastnili sme sa charitatívnej akcie Deň narcisov, kde sme vyzbierali peniažky a rozdali narcisy v Haniske aj v Sokoľanoch.

V máji sme urobili akadémiu ku Dňu matiek, na ktorú sme sa poctivo pripravovali. Žiaci spestrili básničkami, tančekmi, piesňami a scénkami tento deň.

V júni sme vyhlásili týždenný zber papiera. Najväčšie množstvo papiera nazbieral žiak tretej triedy Frederik Kredatus. Zhodnotili sme aj prácu školského parlamentu.

Obmenou prešla aj nástenka školského parlamentu vo vestibule školy. Pribudli na nej vláčiky, ktoré pribúdali počas celého roka jednotlivým triedam za aktívnu účasť a nápady. Musíme konštatovať, že najaktívnejšia trieda v rámci celej školy bola 5.A.

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net