Plán práce žiackej školskej rady

Prečítané: 5966x

Plán práce žiackej školskej rady (školského parlamentu)

pre školský rok 2012/2013

 

MESIAC

AKTIVITY

POZNÁMKY

September

Úvodné zasadnutie

Stretnutie a voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka

Hymna školy

Vymysli ma – výtvarná súťaž na tvorbu maskota žiackeho parlamentu

Mliečny deň

 

oboznámenie sa s činnosťou parlamentu

 

 

súťaž

 

ochutnávka mlieka

Október

Zasadnutie školského parlamentu

Halloweensky turnaj

Medzinárodný deň knižníc

Október – mesiac úcty k starším

 

výstava, turnaj

Príprava relácie

Pomoc pri príprave programu

November

Zasadnutie školského parlamentu

Halloween + Noc v škole

Deň študentov (17.november)

Hráme na želanie

Príprava Mikuláša

Príprava Vianočnej akadémie

 

Realizácia akcie

Príprava relácie

Piesne podľa výberu

Príprava programu

Príprava programu

December

Zasadnutie školského parlamentu

Mikuláš

Súťaž o najkrajšiu ikebanu

Daruj hračku pod stromček

Vianočná akadémia

Módna prehliadka

 

Darčeky

Súťaž

Vianočné ,,prekvapko“

Príprava programu

Príprava akcie

Január

Zasadnutie školského parlamentu

Modelujeme zo snehu (podľa počasia)

Zápis prvákov, ochutnávka jedál

Ples

 

Súťaž

Pomoc pri zápise, príprava, spolupráca

Pomoc pri realizácii

Február

Zasadnutie školského parlamentu

Valentínska nástenka

Maškarný ples (karneval)

 

nástenka

diskotéka

Marec

Zasadnutie školského parlamentu

Modrá vlna – Medzinárodný deň vody

Deň učiteľov

Marec – mesiac kníh

 

Príprava relácie

Príprava relácie

Pripraviť prezentáciu o knihách pre 1.stupeň

Apríl

Zasadnutie školského parlamentu

Deň zeme

Deň narcisov

Deviataci za katedrou (1.4.)

 

Výtvarná súťaž, relácia

Predaj narcisov

Výučba žiakov žiakmi

Máj

Zasadnutie školského parlamentu

Farebný deň

Deň matiek, Deň otcov, Deň detí

Akadémia ku dňu matiek

 

Škola sa oblečie do určenej farby

Súťažno-zábavné popoludnie

Príprava programu

Jún

Zasadnutie (školského parlamentu

Zapoj sa do zberu

Zhodnotenie činnosti parlamentu

 

Zber papiera

Správa o činnosti

 

 

 

Schválené žiackou školskou radou (školským parlamentom) dňa 7.septembra 2012 a predložené vedeniu ZŠ Haniska.

Školský parlament môže aj v priebehu školského roka 2012/2013 po schválení vedením školy dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy.

 

 

 

V Haniske dňa 7.septembra 2012                                          

Neprehliadnite


1) Venujte nám 2% z Vašich daní. 

Potrebné tlačivo na: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html


PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2023 ZŠ Haniska and design by za.jo.net