Výzva splnená 1 Výzva splnená 2 Výzva splnená 3 Výzva splnená 4 Výzva splnená 5
<< > || >>
feed-image

Aktuality

Opäť v škole

Prečítané: 8x
A je to tu! Po mimoriadnom prerušení vyučovania sme opäť v škole! Dlhých dva a pol mesiaca sme sa učili online formou, teda dištančnou formou, cez rôzne programy Alf, ZOOM alebo cez Edupage. Niektorí z nás sú ešte aj naďalej doma a ich výuka je nezmenená. My ostatní sme už v škole, dodržiavame bezpečnostné opatrenia, nezabúdame na dezinfekciu, meranie teploty, odstupy a zdržiavame sa len v svojich skupinkách, či už v triedach alebo vonku. Pre zapamätanie si tejto mimoriadnej situácie sme sa pofotili v triede s rúškami. Spoznáte nás? 

S rúškom
S rúškom S rúškom
Štvrtáci s rúšk...
Štvrtáci s rúškom Štvrtáci s rúškom
2B s rúškami
2B s rúškami 2B s rúškami
V piatej triede
V piatej triede V piatej triede

Doplnenie informácií o zápise do 1. ročníka

Prečítané: 8x

Vážení rodičia,

 vzhľadom k tomu, že od 1.6.2020 sme otvorili Základnú školu je možné vykonať kontrolu údajov, prípadne ich doplnenie k zápisu Vášho dieťaťa do 1.ročníka. Chceli by sme Vás poprosiť, aby ste sa v stredu 3.6.2020 alebo štvrtok 4.6.2020 v čase od 8,00-13,00 h. dostavili na kontrolu daných údajov na vedenie školy. Až po tejto kontrole bude možné vydať rozhodnutie o prijatí dieťaťa do našej Základnej školy.

So sebou si treba doniesť :

-        Rodný list dieťaťa

-        Občiansky preukaz zákonného zástupcu

 

Kto nedal na zápise požadované doklady, treba aj tie doniesť prípadne vypíšete tu v škole (požadované dokumenty máte v prílohe https://haniskaskola.edupage.org/a/informacie-k-zapisu-do-1-rocnika, prípadne na stránke školy) :

-        Informovaný súhlas

-        Splnomocnenie

-        Žiadosť o prijatie do 1. ročníka

-         Prihláška na predmet náboženská výchova alebo etická výchova

 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na Vás

 

vedenie školy

Rozvrh hodín od 1.6.2020

Prečítané: 8x

Vážení rodičia, milí žiaci,

v dokumentoch sa nachádza organizácia vyučovania, ktoré bude prebiehať od 1. júna 2020: 

rozvrh hodín 5. ročník_od_1.6.2020

rozvrh hodín 1. stupen_od_1.6.2020

Vyhlásenie rodiča o dobrom zdravotnom stave dieťaťa pred nástupom do školy od 1.6.2020

Prečítané: 18x
Vážení rodičia,

chceme Vás upozorniť, že v deň nástupu detí do školy od 1.6.2020 je
 potrebné doniesť vyplnené Vyhlásenie rodiča, že dieťa je zdravé. Toto vyhlásenie si môžete vytlačiť a vypísané doniesť, alebo si poň prísť do školy v dopoludňajších hodinách. Bez vyhlásenia dieťa na vyučovaní nemôže ostať.

Tlačivo nájdete tu: http://zshaniska.sk/o-skole/povinne-zverejnovanie/ostatne.html

Ďakujeme za pochopenie.


Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Základnej škole, Haniska 290, 044 57 Haniska od 1. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020

Prečítané: 21x

Tieto pokyny  sú vydané v súlade s usmerneniami  MŠVVaŠ a RÚVZ a budú podľa potreby priebežne aktualizované.

Základná škola, Haniska 290, 044 57 Haniskaa (ďalej len „škola“) bude znovuotvorená 1. júna 2020 pre

-           žiakov 1. až 5. ročníka

-           žiakov špeciálnej triedy – všetky ročníky – elokované pracovisko v Sokoľanoch

Znovuotvorené pre žiakov budú aj :

- školský klub

- školská jedáleň

Hlavným zámerom návratu do školy podľa MŠVVaŠ je pre deti znovuobjavenie získaných návykov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania v rovesníckych skupinách, zníženie zaťaženia zákonných zástupcov. Táto dochádzka je dobrovoľná a je na zvážení zákonných zástupcov, hlavne v prípade ak dieťa alebo osoba, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti, patrí do rizikovej skupiny. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie svojho dieťaťa, nemusí sa žiak  vyučovania zúčastňovať, pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

 O znovuotvorení školy rozhodol zriaďovateľ Obec Haniska (25.5.2020).

Na otvorenie a prevádzku školy je zabezpečený odborný personál. Škola je pripravená materiálne, aby boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

 

Povinnosť zákonného zástupcu:

 Zákonný zástupca dodržiava tieto pokyny riaditeľa školy:

-          Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 

-          Žiak sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, ak v daný deň potrebuje absolvovať lekárske vyšetrenie. Na druhý deň môže nastúpiť do školy iba s potvrdením v žiackej knižke o lekárskom ošetrení.  

 

-          Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

 

-          Do školy privedie žiaka v čase medzi 7.00 – 7.45, do budovy školy zákonný zástupca nevchádza.

 

-          Odchod žiaka zo školy písomne vyznačí vo vyhlásení. Bez podpísaného prehlásenia, že dieťa môže odísť zo školy samé, ho zo školy nepustíme.

 

-          Ak bude žiak navštevovať školský klub, zákonný zástupca písomne uvedie predpokladaný čas odchodu žiaka z klubu /nie je nevyhnutné ho dodržať, údaj je len informačný/.

 

-          Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 

-          V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Zákonnému  zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

 

Žiak

Príchod žiakov do školy na ZŠ Haniska 290, 044  57 Haniska  bude realizovaný dvoma vstupmi do školy:

a) Žiaci prichádzajúci pešo a autobusom budú vchádzať cez veľkú bránu.

b) Žiaci prichádzajúci autom budú vchádzať cez malú bránku okolo detského ihriska, kde týmto žiakom bude odmeraná teplota priamo v aute cez stiahnuté okienko. Ak bude všetko  v poriadku, žiak pôjde do školy, v prípade teploty odchádza žiak domov.

 

-          Po príchode do školy bude žiakom každé ráno meraná teplota zamestnancom školy.

-          Po príchode do školy si žiak dezinfikuje ruky.

-          Po príchode do školy si žiak do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

-          Po uložení vecí do skrinky odchádza priamo do svojej skupiny, nezdržiava sa na chodbe.

-          Rešpektuje pokyny vyučujúcich i všetkých dospelých.

-          Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej  skupiny, v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-
vzdelávací proces.

-          Dodržiava hygienické pravidlá počas pobytu v škole.

-          Zdržiava sa počas celého dňa len vo svojej skupine.

-          Do školskej jedálne odchádza len so svojou skupinou, s rúškom. Pred obedom si dezinfikuje ruky. Jedlo a pitie si nedokladá. Príbor si neberie sám.

Neprehliadnite

Ešte stále nám môžete venovať 2% z Vašich daní - obe tlačivá môžete zasielať na adresu školy poštou, resp. mailom na ,, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. "

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov je možné podať do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

Situáciu sledujeme a informáciu budeme aktualizovať.
PRojekt INkluzívnej EDukácie. / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Operačný program vzdelávanie

Anketa

Nová stránka

Ako sa Vám páči nová stránka školy?

2
Chválitebná (2)
(0)
3
Dobrá (3)
(0)
0
Dostatočná (4)
(0)
0
Nedostatočná (5)
(0)
1
Výborná (1)
(0)
» Prejdite na anketu »
Nemáte povolenie hlasovať! Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Copyright © 2012 - 2020 ZŠ Haniska and design by za.jo.net